Blog

Glykemický index a zakysané mléčné výrobky

Glykemický index a zakysané mléčné výrobky

Glykemický index (GI) je hodnota, která udává, jak rychle se sacharidy obsažené v potravině přemění v trávicím traktu na glukózu, která pak prostupuje do krve. Jde o bezrozměrnou veličinu. Rychlost prostupu glukózy do krve u dané potraviny se srovnává s rychlostí prostupu čisté glukózy. Ta má glykemický index 100. Čím je naměřený glykemický index nižší, tím pomaleji prostupuje glukóza vzniklá trávením potraviny do krve.

Naopak potraviny s vysokým GI významně rozhoupávají hladinu krevního cukru. Po jejich konzumaci dochází k prudkému nárůstu glukózy v krvi a následně rychlému poklesu. Tento stav náhlého nedostatku cukru v krvi může vést k hypoglykémii doprovázené nervozitou, podrážděností a potřebě hladinu cukru doplnit. Z hlediska prevence přejídání se a prevence diabetu je důležité preferovat potraviny s nízkým GI.

OLMA, a.s. mapovala ve spolupráci s lékařskou fakultou Univerzity Palackého široké portfolio svých výrobků. Studie prokázaly, že ochucené jogurty a zakysané nápoje mají velice příznivý GI s hodnotami nižšími než 50. Výrobky tedy zasytí na delší dobu a udržují poměrně stálou hladinu krevního cukru. Tato vlastnost je dána jejich celkovým složením, především obsahem plnohodnotných bílkovin, které spolu s tukem dokáží prostup glukózy brzdit.

Neochucené zakysané mléčné výrobky s nižším a středním obsahem tuku jsou vynikajícím zdrojem bílkovin a vápníku. Obsahují živé kultury mléčného kvašení, některé z nich jsou obohaceny i probiotickými bakteriemi. To vše jsou jistě dobré důvody pro to, aby se staly součástí jídelníčku každého, kdo se zajímá o vyváženou a zdravou stravu.

Trochu překvapivě je možné ve zdravém jídelníčku akceptovat v rozumném množství i ty ochucené, slazené cukrem. Díky jejich nízkému glykemickému indexu tak můžeme mít jídelníček pestřejší a uspokojit i touhu po sladké chuti.

Autorka článku: RNDr. Dana Dvořáková, Vedoucí útvaru vývoje a řízení jakosti OLMA, a.s.