Blog

Probiotické kultury

Probiotické kultury

Lidský mikrobiom je v posledním desetiletí předmětem intenzivního vědeckého zkoumání. Jde o souhrnné označení mikrobiálního osídlení lidského těla. Je prokázáno, že zdravý mikrobiom má zásadní význam pro naše zdraví ale i duševní pohodu. Předmětem intenzivního zkoumání je i vztah mikrobiomu a tělesné hmotnosti.

Na mikrobiomu se ze 70 až 80 % podílí mikroorganismy žijící ve střevech. Jde o souhrn více než 1500 druhů o hmotnosti až 2 kg. Vliv na složení mikrobiomu a jeho dobrou kondici může mít i konzumace probiotik. Jedná se o živé mikroorganismy, které musí přežít průchod trávicím traktem, musí být schopny jej osídlit a musí svému hostiteli být nějakým způsobem prospěšné. K probiotickým bakteriím se řadí i kultura Bifidobacterium, BB-12®, která je nejprozkoumanějším kmenem bifidabakterií na světě. Je velmi odolná ke kyselému prostředí žaludku a působení žlučových solí. Bifidobacterium, BB-12® přežívá průchod trávicím traktem a má vysokou schopnost vázat se na sliznice střeva. Studie ukazují, že tato kultura zlepšuje peristaltiku střev a napomáhá při zácpě, stejně jako při obnovení normálního trávení po léčbě antibiotiky.

Studium imunitního systému zdravých lidí představuje pro vědce výzvu. Přes všechny obtíže ale několik studií ukazuje, že Bifidobacterium, BB-12® může zvýšit odolnost těla vůči běžným infekcím posílením specifické imunitní odpovědi. Může tedy snížit výskyt a trvání respiračních infekcí. Také další probiotická bakterie Lactobacillus rhamnosus, LGG® prošla mnoha vědeckými studiemi. Díky vlasovým výběžkům, které se nachází na povrchu buňky, má tento kmen vysokou schopnost se vázat na sliznice střeva. Podle výzkumu může tedy pomoci v boji s patogeny v trávicím traktu, které způsobují úporné průjmy a to i u dětí. Díky zlepšení imunitní obrany mohou pomáhat i proti patogenům dýchacích cest. Mechanismus působení na imunitní odezvu nebyl ještě zcela objasněn a je předmětem dalších studií.

Autorka článku: RNDr. Dana Dvořáková, Vedoucí útvaru vývoje a řízení jakosti OLMA, a.s.